Avís Legal

En el presente Aviso Legal, el Usuario, podrá encontrar toda la información relativa a las condiciones legales que definen las relaciones entre los usuarios y el responsable de la página web accesible en la dirección URL https://playagrande.cat (en adelante, el sitio web), que COAST GAVA, SL pone a disposición de los usuarios de Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial oa la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB.
Nom del titular: COAST GAVA, S.L
Domicili social: Passatge de la Concepció, 12
C.I.F.: B16898405
Telèfon de contacte: 936330062
Correu electrònic: rrhh@playagrande.cat

COAST GAVA, S.L és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 , a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de Juliol (LSSI-CE)

2.- OBJECTE.
El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per COAST GAVA, SL d’aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què l’Usuari estigui connectat al Lloc Web oa algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides al present Avís Legal poden patir modificacions.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.
3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i la utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa, llevat del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.
3.2.- Registre dusuaris. Amb caràcter general l’accés i la utilització de la web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la web.
3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t’has de registrar com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.
L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. COAST GAVA, SL no es responsabilitza de la no comprensió o entesa de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les conseqüències.
COAST GAVA, SL podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar a els usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de COAST GAVA, SL, ni remetre publicitat o informació fent servir els serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra COAST GAVA, SL.

5.- MESURES DE SEGURETAT.
Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a COAST GAVA, SL, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes dacord amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.
Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. COAST GAVA, SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús. COAST GAVA, SL no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.
– un mal funcionament del navegador.
– i/o de l’ús de versions no actualitzades.
COAST GAVA, SL no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. COAST GAVA, SL no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals l’usuari pugui accedir per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
COAST GAVA, SL no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a què s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

7.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA DE GALETES.
El Lloc Web pot emprar galetes o tecnologies similars que es regiran per allò establert a la Política de galetes, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

8.- NAVEGACIÓ.
Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. La vostra adreça IP s’emmagatzemarà als registres d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, i és necessari que el vostre equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions es puguin fer. Així mateix, l’adreça IP podrà ser utilitzada per fer estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el nombre de visitants d’aquest web i la seva procedència, de manera totalment transparent a la vostra navegació.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualsevol altre element del lloc web són propietat de COAST GAVA, SL, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de COAST GAVA, SL. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.
Està reservat exclusivament a COAST GAVA, SL, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà portar a aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de COAST GAVA, SL.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquest Avís Legal s’interpretarà i es regirà de conformitat amb la legislació espanyola. COAST GAVA, SL i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del web. En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, COAST GAVA, SL i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Barcelona.

En aquest Avís Legal, l’Usuari podrà trobar tota la informació relacionada amb les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i la persona responsable de la pàgina web accessible a la URL https://playagrande.cat (d’ara endavant, el lloc web), que COAST GAVA, SL posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
L’ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís legal en cadascuna de les ocasions en què tingueu la intenció d’utilitzar el lloc web, ja que el text podria modificar-se a discreció del propietari del lloc web, a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o la pràctica empresarial.

Desplaça cap amunt

Donde quieres reservar?

On vols reservar?

Només adults | Solo adultos | Adults only